หน้าหลัก
  เกี่ยวกับเรา
  สินค้า
  การติดตั้ง
  เว็บบอร์ด
  การสั่งซื้อ
  ติดต่อสอบถาม
  โปรโมชั่น
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SmartDrugstore SmartClinic
 
SmartClinic
SmartClinic Plusx สามารถใช้งานได้กับฉลากยาหลายขนาดดังรูป

ใช้กับสติกเกอร์แบบไม่มีห่วงกับเครื่องพิมพ์ฉลากยาและบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ TSC หรือ Zebra

 

บัตรคนไข้

 

ฉลากยาแบบไม่มีการสกรีนชื่อร้าน

ใช้กับสติกเกอร์แบบมีห่วงกับเครื่องพิมพ์ฉลากยาและบาร์โค้ดแบบดอทเมทริกซ์  LQ300+
 

ฉลากยาแบบมีการสกรีนชื่อร้าน

 

ฉลากยาแบบไม่มีการสกรีนชื่อร้าน

   
   
ใบรับรองแพทย์

ใบนัด
สติกเกอร์นัด  
 
ใบเสร็จรับเงิน
 
A4
A5
Slip
   

 

   

   

 

Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-2012