หน้าหลัก
  เกี่ยวกับเรา
  สินค้า
  การติดตั้ง
  เว็บบอร์ด
  การสั่งซื้อ
  ติดต่อสอบถาม
  โปรโมชั่น
 


 

 

บริษัท เวิลด์เมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ 1 อาคารเวิลด์เมดิก ซ.รามอินทรา 42/1 ถ.รามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2949-7816-20
โทรสาร 0-2949-7816-20 ต่อ 14
Call Center 0-2949-7806
Email worldmedic@worldmedic.com
Website www.worldmedic.com / www.worldmedic.co.th

Technical Support
โทรศัพท์ (+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 11,13
โทรสาร (+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 14
E-mail Support@worldmedic.com
Tel. 0-2949-7806 or 0-2949-7816-20 Ext. 11,13

Sales Service & Support
โทรศัพท์ (+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 11-13
โทรสาร (+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 14
E-mail Sales@worldmedic.com
Tel. 0-2949 -7806 or 0-2949-7816-20 Ext. 11-13
Call Center 0-2949-7806

Business Coordinator
โทรศัพท์ (+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 11-13
โทรสาร (+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 14
E-mail Software_admin@worldmedic.com
Tel. 0-2949 -7806 or 0-2949-7816-20 Ext. 11-13


Technical Support
Tel. 0-2949-7816-20     Fax. 0-2949-7816-20 Ext. 14
Call Center 0-2949-7806
E-mail support@worldmedic.com
Tel. 0-2949-7806 or 0-2949-7816-20 Ext 13

Support on Holidays:
MB1: 08-5121-4151 (Support) : SMS Available
MB2: 08-5076-2828 (Support) : SMS Available
MB3: 08-7675-9933 (Admin) : SMS Available
MB4: 08-5199-2291 (Sky Project Coordinator) : SMS Available
MB5: 08-7674-3377 (Staff): SMS Available
MB6: 08-8208-5130 (Staff): SMS Available

Business Coordinator:

โทรศัพท์(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 11-13
โทรสาร(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 14
E-mail: Software@worldmedic.com
Tel: 0-2949 -7806 or 0-2949-7816-20
Ext. 11-13


Sales Support:

โทรศัพท์(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 11-13
โทรสาร(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 14
E-mail:
Software@worldmedic.com
Tel: 0-2949-7806 or 0-2949-7816-20
Ext. 11-13

Care Center:
http://www.carecenter.worldmedic.com

Global Contact:

WorldMedic Corporation Inc.
No.1 WorldMedic Bldg. Ramindra 42/1 Ramindra Rd.
Kannayao  Bangkok 10230 Thailand.
Tel. 0-2949-7816-20 Fax. 0-2949-7816-20 Ext. 14
Call Center  0-2949-7806 
Email: worldmedic@worldmedic.com
Website: www.worldmedic.com /
www.worldmedic.co.th


Call Center: 0-2949-7806 

Email: worldmedic@worldmedic.com  / Support@worldmedic.com
Website: www.worldmedic.com  /  www.worldmedic.co.th
Software Center Port:
www.worldmedicsoftware.com
Software Center: www.software.worldmedic.com
Care Center:
www.carecenter.worldmedic.com
Training Center:
www.training.worldmedic.com
Document Center: www.manual.worldmedic.com
Accessory Center: www.accessory.worldmedic.com
Support Live Chat:
www.software.worldmedic.com/chat
Buy Software & Accessory: www.mbmed.worldmedic.com

Software Center: www.software.worldmedic.com
Care Center: www.carecenter.worldmedic.com
Training Center: www.training.worldmedic.com
Document Center: www.manual.worldmedic.com
Accessory Center: www.accessory.worldmedic.com
Support Live Chat:

www.software.worldmedic.com/chat

Buy Software & Accessory: www.mbmed.worldmedic.com

Specific Website:  
SmartDrugstore http://www.smartdrugstore.info/
SmartClinic http://www.smartclinic.info/
SmartVet http://www.smartvets.info/
SmartDentist http://www.smartdentist.info/
SmartHospital http://www.smarthospital.info/
SmartHospital-ivf http://www.smarthospital-ivf.info/
SmartMC http://www.smartmc.info/
Care Center http://www.carecenter.worldmedic.com
Call Center http://www.9497806.com
SmartDrugPrice http://www.smartdrugprice.com
Software Upgrade Center http://www.software.worldmedic.com/software-upgrade-center/
Facebook http://www.facebook.com/software.worldmedic

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
   

 

© Copyright WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. 1998-2020