หน้าหลัก
  เกี่ยวกับเรา
  สินค้า
  การติดตั้ง
  เว็บบอร์ด
  การสั่งซื้อ
  ติดต่อสอบถาม
  โปรโมชั่น
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SmartDrugstore SmartClinic
 
SmartDrugstore
 ใช้กับสติกเกอร์แบบไม่มีห่วงกับเครื่องพิมพ์ฉลากยาและบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ TSC หรือ Zebra

 

ฉลากยาแบบไม่มีการสกรีนชื่อร้าน

 

ฉลากยาแบบมีการสกรีนชื่อร้าน

ใช้กับสติกเกอร์แบบมีห่วงกับเครื่องพิมพ์ฉลากยาและบาร์โค้ดแบบดอทเมทริกซ์  LQ300+
 

ฉลากยาแบบไม่มีการสกรีนชื่อร้าน

 

ฉลากยาแบบมีการสกรีนชื่อร้าน

Receipt
 

   
ใบสรุปรายได้ประจำวัน
 

สรุปยอดขายแบบย่อ

สรุปยอดขายแบบเต็ม
 

 

 

Copyright WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998-2015