หน้าหลัก
  เกี่ยวกับเรา
  สินค้า
  การติดตั้ง
  เว็บบอร์ด
  การสั่งซื้อ
  ติดต่อสอบถาม
  โปรโมชั่น
  

 

 

 

 

 

 

L
      

  

ราคาปกติ 18,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 17,000.-

ราคาปกติ 16,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 15,000.-

ราคาปกติ 24,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 23,000.-

ราคาปกติ 23,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 22,000.-
ราคาปกติ 27,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 25,500.-
ราคาปกติ 40,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 38,500.-

ราคาปกติ 38,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 36,000.- (ลดทันที 2,000 บาท)

ราคาปกติ 55,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 52,500.-(ลดทันที 3,000 บาท)

  ราคาปกติ 28,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 28,000.-
 ราคาปกติ 26,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 26,000.-
  ราคาปกติ 35,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 34,000.-
ติดตั้งได้ 2 เครื่องเน็ตเวริค์ + WebCam ติดตั้งได้ 2 เครื่องเน็ตเวริค์+ WebCam ติดตั้งได้ 2 เครื่องเน็ตเวริค์+ WebCam

    ราคาปกติ 28,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 28,000.-
 ราคาปกติ 26,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 26,000.-
  ราคาปกติ 35,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 34,000.-
ติดตั้งได้ 2 เครื่องเน็ตเวริค์+ WebCam ติดตั้งได้ 2 เครื่องเน็ตเวริค์+ WebCam ติดตั้งได้ 2 เครื่องเน็ตเวริค์+ WebCam

ราคาปกติ 51,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 49,500.-(ลดทันที 1,500 บาท)

ราคาปกติ 66,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 63,500.-(ลดทันที 2,500 บาท)

ติดตั้งได้ 2 เครื่องเน็ตเวริค์+ WebCam ติดตั้งได้ 2 เครื่องเน็ตเวริค์+ WebCam

ราคาปกติ 18,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 17,000.-

ราคาปกติ 16,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 15,000.-

ราคาปกติ 24,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 23,000.-

ราคาปกติ 21,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 20,000.-

ราคาปกติ 19,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 17,000.-

ราคาปกติ 27,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 25,500.-

ราคาปกติ 23,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 22,000.-

ราคาปกติ 21,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 20,000.-

ราคาปกติ 29,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 28,500.-
ติดตั้งได้ 2 เครื่องเน็ตเวริค์+ WebCam ติดตั้งได้ 2 เครื่องเน็ตเวริค์+ WebCam ติดตั้งได้ 2 เครื่องเน็ตเวริค์+ WebCam

ราคาปกติ 43,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 41,000.- (ลดทันที 2,000 บาท)
+ WebCam

ราคาปกติ 60,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 57,500.- (ลดทันที 3,500 บาท)
+ WebCam

ราคาปกติ 21,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 20,000.-

ราคาปกติ 19,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 18,000.-

ราคาปกติ 27,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 26,000.-

ราคาปกติ 17,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 16,000.-

ราคาปกติ 15,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 14,000.-

ราคาปกติ 23,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 22,000.-

ราคาปกติ 15,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 12,500.-

โปรโมชั่นเหลือเพียง 800.-/1000 ดวง

โปรโมชั่นเหลือเพียง Call.-/1000 ดวง

     

ราคาปกติ 7,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 6,500.-

ราคาปกติ 7,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 6,500.-

ราคาปกติ 9,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 8,000.-

     

ราคาปกติ 12,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 11,500.-
ราคาปกติ 13,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 13,000.-
ราคาปกติ 14,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 14,000.-

ราคาปกติ 7,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 6,500.-

ราคาปกติ 9,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 8,500.-

ราคาปกติ 15,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 13,500.-
     

ราคาปกติ 3,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 2,800.-

ราคาปกติ 2,000.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 1,500.-

ราคาปกติ 800.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 650.-

   

ราคาปกติ 4,500.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 4,000.-

ราคาปกติ 350.- 
โปรโมชั่นเหลือเพียง 250.-

 

 

  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

  • รายละเอียดสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

  • อุปกรณ์ทุกประเภทได้รับการทดสอบการใช้งานกับซอฟต์แวร์ได้ 100% สามารถติดตั้งใช้งานได้ทันที (Plug &Play)

  • ค่าจัดส่งฟรี

     หากมีสั่งลิ้นชักอัตโนมัติ จะจัดส่งโดยรถทัวร์ประจำจังหวัด
นอกจากนั้น จะจัดส่งโดยระบบ EMS ให้ทันที

 

สนใจรายละเอียดสอบถามได้ที่  

Copyright WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998-2020